Andre arrangementer

Socialt samvær:

Ud over de motionsmæssige tilbud er der i årets løb flere sociale arrangementer for at vedligeholde og fremme

det gode kammeratskab i foreningen.

Blandt andet kan nævnes:

Bowling, golf, traveture i Mols Bjerge med efterfølgende frokost på Fuglsøcentret, julemotionstur i Botanisk Have

og i Den gamle By samt Idrætsmærkefest.

I flere af de nævnte aktiviteter er ægtefælle og ledsager velkomne til at deltage.