OldBoys_AArhus

Idrætsforeningen Old Boys i Aarhus

er en forening for voksne mænd, som har lyst til at dyrke motion sammen.


Motion og bevægelse er sundt, og alle kan være med.


Det drejer sig om at værne om det gode liv både for vores egen skyld og til glæde for vore nærmeste. 


Vi kan tilbyde dig følgende aktiviteter:

Gymnastik - Idræt - Socialt samvær

Motionen foregår under hyggelige former i gymnastiksalen på "Center 10" (Frydenlundskolen) Høgevej 25, 8210 Århus V.

For de, som ønsker det, er der mulighed for at tage idrætsmærket. 

I årets løb er der flere sociale arrangementer, for eksempel travetur i Mols Bjerge, idrætsmærkefest og turneringer - i det omfang der er interesse for det. 

Velkommen til en af de ældste idrætsforeninger i Århus

Idrætsforeningen Old Boys i Aarhus

Stiftet  den 22. februar 1921

CVR-nr 2191 3715