Informationer


Marts 2021, John, kasserer

 

Spørgsmål og svar

 

Hvorfor har vi endnu ikke haft nogen generalforsamling i år?

Det er stadig sådan, at vi højst må samles 5 personer inden døre, og derfor må vi som mange andre foreninger vente med at holde årets generalforsamling, til vi igen må samles i en større skare inden døre.

 

Kan vi undvære en generalforsamling i år ?  Nej.


  • Vi har brug for at få valgt nye medlemmer til vores bestyrelse.
  • Vi har brug for at få godkendt årets medlemskontingent. 


Vore vedtægter siger således om Kontingent.

For at skaffe dækning for foreningens løbende driftsudgifter opkræver kassereren primo kalenderåret et af bestyrelsen foreløbigt fastsat årskontingent.

Den endelige kontingentfastsættelse sker på førstkommende ordinære generalforsamling i forbindelse med behandlingen af foreningens årsbudget.

 

Kasserer har endnu ikke opkrævet kontingent for i år, og det er med bestyrelsens opbakning.


Bestyrelsen vil foreslå halvt kontingent i år, hvis vi først kommer i gang med gymnastikken efter sommerferien. Halvt kontingent er 450,- kr, medmindre generalforsamlingen beslutter noget andet.

 

Hvordan ser foreningens økonomi ud, hvis vi først kommer i gang efter sommerferien ?

Vi har lavet et nyt budget for årets resultat på de givne betingelser, og det viser et underskud på ca. 10.000,- kr. Ved årets start havde vi ca. 50.000,- kr. på bankbogen, så vi har lidt at stå imod med.

 

I år har Idrætsforeningen Old Boys i Aarhus 100 års jubilæum.

Bestyrelsen har valgt at udsætte spørgsmålet om en fest eller en reception eller ingenting i forbindelse med vores 100 års jubilæum, til vi har fået valgt en ny bestyrelse, til der er åbnet op for at mødes i en større forsamling inden døre, og til vi ved, hvor mange betalende medlemmer vi har tilbage, når det bliver hverdag igen.

 

Vi glæder os til at få drøftet foreningens forhold med vore medlemmer, når vi igen kan mødes ansigt til ansigt. Det savner vi.

 

 

Klik her for at vende tilbage til siden Foreningsnyt