Idrætsforeningen

"Old Boys", Aarhus

Stiftet den 22. februar 1921

Navn:

Tlf:

E-mail:

Formand:

Jørgen K. Bodholdt

Sekretær:

Niels-Jørgen Sandgaard

Kasserer:

John Suffolk

Bestyrelsesmedlem:

John Kjær

Bestyrelsesmedlem og hjemmesiden:

Poul Erik Møllenberg

Bestyrelsessuppleant: 


Gymnastikudvalg (formand):

Poul Erik Møllenberg

Atletik-og idrætsmærkeudvalg (formand):


K

L

I

K


P

Å


A

N

S

I

G

T

E

R

N

E

86 22 28 92

86 27 12 71

50 99 65 63

29 86 78 86

86 18 95 25            25 33 60 24


86 18 95 25            25 33 60 24


Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til ovennævnte medlemmer:

Evt. indmeldelse kan foretages pr. telefon eller over nettet.

 

Motion på mange måder

"Gør drenge til mænd og mænd til drenge"

Velkommen til en af de ældste idrætsforeninger i Århus